เกษตรอินทรีย์ ทั้งหมด

โพสเมื่อ : วันจันทร์ 06 มกราคม 2014

เกษตรอินทรีย์ตอนที่ 3

เกษตรอินทรีย์ตอนที่ 3 : ว่าด้วยความคิดที่ว่าทำไมต้องทำเกษตรอินทรีย์   จากเรื่องราวทั้งหมดของการทำเกษตรอินทรีย์ดังที่ได้กล่าวกันไปแล้วนั้น อาจทำให้เกิดข้อสงสัยต่างๆตามมาอย่างมากมายว่า “ทำไมต้องทำเกษตรอินทรีย์ละ” ซึ่งในจุดนี้ผมขอออกตัวเลยว่าไม่ได้ห้ามกันเลยครับ ต่างคนต่างมีแนวคิดในการทำเกษตรของตนเองอยู่แล้ว แต่เพื่อไขข้อสงสัยนี้ผมมีมุมมองการเสนอเกษตรอินทรีย์ในแบบของผมมาให้ลองตัดสินใจกันดูครับ ว่าที่มาที่ไปและข้อดีของการทำเกษตรในแบบนี้มันดีอย่างไหร่กันแน่ ผมขอพาไปดูเรื่องราวของสถิติต่างๆกันก่อน เชื่อไหมครับว่าในปี 2543 (ใหม่กว่านี้น่าจะมีนะแต่ผมมีข้อมูลแค่นี้) ได้มีการสำรวจข้อมูลขององค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติพบว่า ประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่มีเนื้อที่สำหรับทำการเกษตรอยู่ลำดับที่ 48 ของโลก แต่กลับมีการใช้ยาฆ่าแมลงเป็นอันดับ 5 ของโลก พ่วงมากลับอันดับการใช้ยาฆ่าหญ้าอันดับ 4 ของโลกเช่นเดียวกันกับการใช้ฮอร์โมน ซึ่งในแต่ละปีแล้วนั้นประเทศไทยของเราจำเป็นต้องสั่งนำเข้าสารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรมากถึง สามหมื่นล้านบาท !! ซึ่งแน่นอนครับนอกจากจะทำให้ต้นทุนในการทำเกษตรสูงขึ้นแล้ว

2,295 views

โพสเมื่อ : วันอาทิตย์ 05 มกราคม 2014

เกษตรอินทรีย์ตอนที่ 2 : ว่าด้วยหลักการเกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ ตอนที่ 2 : ว่าด้วยหลักการเกษตรอินทรีย์       หลักการของการทำเกษตรอินทรีย์ : หลังจากได้มีการพูดคุยในเบื้องต้นสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์กันไปบ้างแล้ว มาในวันนี้ผมจะขอต่อในเรื่องของหลักการทำเกษตรอินทรีย์กันนะครับ อย่างแรกเลยการทำเกษตรอินทรีย์จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนที่สำคัญหลักๆอันได้แก่ 1. ด้านสุขภาพ (health) 2. ด้านนิเวศวิทยา (ecology) 3. ด้านความเป็นธรรม (fairness) 4. ด้านการดูแลเอาใจใส่ (care) โดยในแต่ละด้านนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ดังนี้ครับ Health

2,098 views

โพสเมื่อ : วันเสาร์ 04 มกราคม 2014

เกษตรอินทรีย์ ตอนที่ 1

เกษตรอินทรีย์ตอนที่ 1 : ว่าด้วยความหมายการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ หมายถึง เกษตรอินทรีย์ นั้นสามารถตีความได้อย่างหลากหลาย หากเรานำมาแปลอย่างตรงไปตรงมาก็จะหมายความว่า เป็นการทำเกษตรจากสิ่งมีชีวิต หรือจะเป็นนิยามของ มกอช. ที่ได้นิยามไว้ว่า “ระบบการจัดการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบสังเคราะห์และไม่ใช้พืช สัตว์ จุลินทรีย์ ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรม หรือพันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน” ซึ่งหากให้จำนิยามยาวๆแบบนี้ใครจะไปจำได้จริงไหมครับ ดังนั้นผมขอสรุปสั้นๆตามแนวความคิดและความเข้าใจของผมว่า เกษตรอินทรีย์หมายถึง “ระบบการทำเกษตรรูปแบบหนึ่ง ที่คำนึงและรักษาสมดุลทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นที่ตั้ง” โดยการทำเกษตรในรูปแบบนี้จะหลีกเลี่ยงการใช้งานสารสังเคราะห์ต่างๆ

2,301 views