สนใจลงโฆษณา

logoweb

ลักษณะการลงโฆษณาของเรา

โฆษณากับเรา

ด้านบน ขนาดขั้นต่ำ 720 x 90  หมายถึงขั้นต่ำอยากใหญ่กว่านี้จัดมาเราจัดให้                       ราคาเดือนละ 300 บาท   รายปี 3,000 บาท

ด้านข้างจุดบน  ขนาด 300 x 250                                                                                                     ราคาเดือนละ 250 บาท   รายปี 3,000 บาท   

ด้านข้างจุดล่าง  ขนาด 300 x 250                                                                                                    ราคาเดือนละ 300 บาท   รายปี 3,600 บาท

สนใจลงโฆษณากับเราได้แล้ววันนี้ พร้อมโปโมชั่นมากมาย ติดวันนี้ ลดอีก 10 เปอร์เซ็นนาน 3 เดือน เฉพาะแบบรายปีเท่านั้น

ยังไม่หมดเท่านั้น หากท่านมีสินค้าต้องการให้เราเขียนบทความและส่ง Link กลับไป เรายินดีเขียนให้สำหรับผู้ใช้บริการรายปี จำนวน 12 บทความ 500 คำ ลงทุกๆเดือน !!

ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ : 086-414-5898

ติดต่อผ่านทางอีเมล์ : titirujichao@gmail.com