ปุ๋ยชีวภาพ

logoweb-32-300x218ปุ๋ยชีวภาพ

 

 


   หลายๆท่านอาจจะกำลังสับสนว่าปุ๋ยมีกี่ชนิด ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์แตกต่างกันอย่างไหร่ ซึ่งจริงๆแล้วภาษาไทยเป็นภาษาที่พลิกแพลงได้เยอะมาก ทำให้การเรียกชื่อออกจะดูต่างๆกันไป แต่สำหรับผม ผมคิดว่าทั้งปุ๋ยทั้ง 3 ชนิดที่ได้กล่าวมา คือปุ๋ยชนิดเดียวกันครับ เพราะจุดกำเนิดสำหรับปุ๋ยพวกนี้คือการนำเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาจรวมไปถึงเศษอาหารต่างๆ ( ซึ่งไม่แนะนำ ) อยู่ด้วย ดังนั้นวัสดุเหล่านี้จะเรียกรวมๆกันว่า “ ชีวมวล ” จึงไม่แปลกเลยหากเราเรียกรวมๆกันว่าปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ล้วนแต่มีความหมายเดียวกันเท่านั้นเองครับ ในบทความนี้เพื่อให้เข้าใจตรงกันจะขอใช้คำว่าปุ๋ยชีวภาพครับ

แรกเริ่มทำความรู้จัก

ปุ๋ยชีวภาพ ( Bio-fertilizer ) มีนิยามว่า ปุ๋ยที่เต็มไปด้วยจุลลินทรีย์ที่มีชนิด ที่มีความสามารถในการสร้างอาหารด้วยตัวมันเอง ทำให้ในดินมีอาหารมากพอที่จะส่งต่อไปยังพืช หรือมีอีกชื่อว่า ปุ๋ยจุลินทรีย์ ปุ๋ยชนิดนี้จะได้มาจากการใช้กระบวนการหมักเศษวัสดุชีวมวลต่างๆในระยะเวลาหนึ่ง จนเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวและได้สารอาหารต่างๆที่พืชต้องการ โดยเฉพาะธาตุอาหาร 3 ชนิดที่จำเป็นมากสำหรับพืชนั้นคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมครับ

ประเภท

       การแบ่งประเภทของปุ๋ยชีวภาพนั้นแบ่งได้หลากหลายประเภทมากทั้งแยกประเภทตามชนิดของชีวมวล ตามระยะเวลาบ่มต่างๆ ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นการแบ่งแยกย่อยเกินไป โดยผมจะแบ่งแค่ตามลักษณะการใช้อาหารของปุ๋ยแก่พืชโดยมี 2 ประเภทดังนี้ครับ

  1. ปุ๋ยชีวภาพที่ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์สร้างอาหารแก่พืช : เป็นที่น่าเสียดายอย่างมากที่ปัจจุบันมีการค้นพบจุลลินทรีย์เพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถตอบโจทย์ปุ๋ยประเภทนี้ได้นั้นคือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน ประกอบด้วยแบคทีเรียและแอคทีโนมัยซีท จุลินทรีย์ในกลุ่มนี้ มีชุดยีน ไนโตรจีเนส (Nitrogenase genses) เป็นองค์ประกอบในจีโนม มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการสร้างเอนไซม์ไนโตรจีเนส และควบคุมกลไกการตรึงไนโตรเจนให้กับจุลินทรีย์กลุ่มนี้ ให้มีขบวนการตรึงไนโตรเจนจากอากาศที่มีประสิทธิภาพ
  2. ปุ๋ยชีวภาพที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช

2.1   ปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (Plant Growth Promoting Rhizocacteria or PGPR) หรือ พีจีพีอาร์ เป็นปุ๋ยชีวภาพชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยแบคทีเรียกลุ่มเดียวกันหรือต่างกลุ่มกัน เช่น ประกอบด้วยแบคทีเรียกลุ่มที่สามารถตรึงไนโตรเจน ช่วยละลายฟอสเฟต ผลิตฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และช่วยให้ธาตุอาหารเสริมบางชนิดเป็นประโยชน์ ซึ่งในแบคทีเรียบางสกุลมีความสามารถรวมกันหลายอย่าง เช่น แบคทีเรียสกุลอะโซสไปริลลัมบางสายพันธุ์มีความาสามารถในการตรึงไนโตรเจน ช่วยละลายฟอสเฟต ผลิตฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญของรากพืช ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดธาตุอาหารพืช ปุ๋ยชีวภาพชนิดนี้ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 สำหรับข้าวโพด ข้าวฟ่าง เป็นต้น

2.2   ปุ๋ยชีวภาพที่ช่วยเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช ปุ๋ยชีวภาพในกลุ่มนี้ช่วย

เพิ่มประโยชน์ธาตุอหารพืชบางชนิดที่ละลายน้ำยากให้เป็นประโยชน์กับพืชได้มากขึ้นโดยการเพิ่มพื้นที่ผิวรากสำหรับการดูดซึมให้กับพืชด้วยการเพิ่มปริมาณบริเวณรากพืชด้วยเส้นใยของจุลินทรีย์ ช่วยให้ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ได้ยาก เช่น ฟอสฟอรัส และแคลเซียม มีโอกาสได้สัมผัสรากและดูดมาใช้ให้มากขึ้น จึงช่วยเพิ่มความเป็นประโยชน์ให้กับพืช รวมทั้งจิลินทรีย์บางกลุ่มที่สามารถสร้างกรดอินทรีย์หรือเอนไซม์บางชนิด ที่สามารถช่วยละลายหรือย่อยฟอสเฟตให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้ง่ายขึ้น จึงทำให้ธาตุอาหารดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อพืชเพิ่มขึ้น สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม

ข้อดีของปุ๋ยชีวภาพ

-          ทำใช้ได้เอง สามารถทำใช้ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยวัสดุเหลือใช้ในทางการเกษตรก็สามารถประยุกต์ได้อย่างดีแล้ว

-          มีต้นทุนต่ำ แน่นอนว่านำมาจากชีวมวลที่เหลือใช้จึงไม่เป็นปัญหาในการลงทุน

-          สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลง ปุ๋ยชีวภาพบางชนิดอาจเป็นเหมือนตัวเสริมปุ๋ยเคมี ทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น แถมยังใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลง

-          สุขภาพที่ดีขึ้น เมื่อใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงก็จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการสัมผัสสารเคมีอยู่เป็นประจำ

-          เพิ่มจุดขาย หากในอนาคตสามารถใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้เพิ่มจุดขายเป็นเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

คำแนะนำเพิ่มเติม

       สิ่งของทุกชนิดมีประโยชน์อยู่แล้วในตัวของมันเองแต่หากว่ามีการใช้ที่ผิดวิธี ผิดวัตถุประสงค์ของมันจากสิ่งของที่ดูมีประโยชน์อาจจะกลายเป็นโทษได้ในทันที เช่นเดียวกันกับปุ๋ยต่างก็มีวิธีการใช้ที่ควรเข้าใจอยู่ด้วยดังนี้ครับ

  1. ชนิดของปุ๋ยชีวภาพ : จากการที่ปุ๋ยมีหลากหลายชนิดดังนั้น สิ่งแรกที่ควรจะทำก็คือ จะปลูกพืชอะไร และพืชต้องการธาตุอาหารชนิดใด เพราะประสิทธิภาพของปุ๋ยจะแตกต่างกันไปตามความสามารถในการให้ธาตุอาหารเช่น ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม จะใช้เฉพาะกับพืชตระกูลถั่วเท่านั้น และพืชตระกูลถั่วแต่ละชนิดก็จะต้องใช้สายพันธุ์แบคมีเรียสกุลไรโซเบียมที่มีความสามารถจำเพาะที่แตกต่างกัน เช่น ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วเขียว จะต้องใช้แบคทีเรียไรโซเบียมชนิดสำหรับถั่วเขียว หรือปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วเหลืองก็จะต้องใช้แบคทีเรียสกุลไรโซเบียมชนิดสำหรับสำหรับถั่วเหลือง  จึงจะสามารถเกิดประสิทธิภาพได้อย่างดีที่สุดนั่นเองครับ
  2. คุณสมบัติภายในดิน : ก่อนอื่นต้องทราบค่า pH ของดินก่อน จากนั้นจะค่อยๆพิจารณาค่าต่างๆภายในดินเช่น ความชื้น ชนิดของดิน ความสามารถในการดูดซึมน้ำ เป็นต้น เพราะว่าจุลินทรีย์บางชนิดจะไม่สามารถทนดินที่มีความเป็นกรดมากๆได้ หรือจุลินทรีย์ต้องการอากาศในการเจริญเติบโตแต่ดินในบริเวณนั้นมีอากาศที่น้อยนั่นเองครับ
  3. ปริมาณสารเคมีตกค้าง : เพราะว่าสารเคมีบางชนิดมีความสามารภในการกำจัดจุลินทรีย์รวมอยู่ด้วยครับ อาจทำให้จุลลินทรีย์ภายในปุ๋ยของเราไม่สามารถอยู่รอดได้ครับ

 

การใช้ปุ๋ยชีวภาพนั้นมีข้อดีมากมายจริงๆครับหากเกษตรกรท่านไหนต้องการจะปรับปรุงการลดรายได้ต่างๆนาๆ หรือจะอยากทดลองทำแล้วปุ๋ยชีวภาพนั้นทำได้ไม่ยากเลยครับ ในโอกาสหน้าหากมีโอกาสจะนำสูตรปุ๋ยชีวภาพมาให้ได้รับชมกัน รับรองว่าไม่มีที่ไหนมาก่อนแน่นอนครับ  เพราะสูตรของเราได้มีการทำวิจัยมากมายจากหน่วยงานที่ข้องน่าสนใจใช่ไหมละครับ ไว้พบกันบทความหน้าครับ

Share Button
เรื่องที่น่าสนใจ


ความเห็นถูกปิด

บทความล่าสุด
  • น้ำใจใคร สมุนไพรชั้นเยี่ยม แก้โรคสารพัดเมาเบื่อ ต้นกินแก้ไต น้ำใจใคร น้ำใจใครสมุนไพรถูกจัดว่าเป็นสุดยอดพืชอีกชนิดหนึ่งที่ทุกส่วนสามารถนำไปใช้ทำสิ่งดีๆได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะในเมืองไทยของเราเรียกได้ว่าน่าทึ่งมากสำหรับการที่มีสมุนไพรอยู่อย่างเยอะดังนั้นเราก็ควรจะมีความสามารถในการใช้งานเกี่ยวกับสมุนไพรให้รู้เยอะขึ้นก็ยังดี เพราะสามารถนำไปประกอบอาชีพ ทำการรักษา หรือแนะนำคนอื่นๆได้อย่างไม่ยากนัก แต่หากอาการไม่ดีนัก ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอๆนะครับ เพราะถึงเรามีความรู้ที่มากขนาดไหน ก็อาจผิดพลาดได้ ซึ่งทางเราก็ได้นำบทความเกี่ยวกับสมุนไพรมาให้ชมกัน ต้องออกตัวแรงๆก่อนว่าทางเราก็นำมาจากตำรา หรือเว็ปไซค์อื่นๆ มิได้มีความรู้ในด้านนี้อย่างถ่องแท้ยังไงก็อ่านเป็นความรู้ประกอบไว้ก็ยังดีครับ เป็นอย่างไหร่กันบ้างครับ ก่อนอื่นขอสวัสดีครับทางเราเกษตรใหม่ๆในวันนี้ทางเราได้นำบทความเกี่ยวกับสมุนไพรหลายๆคนอาจมองหามาให้ได้ชมกันแล้วครับเพราะในทุกวันนี้หลายๆท่านอาจไม่สนใจสมุนไพรแล้วทำให้เราอยากจะนำสมุนไพรมาเผยแพร่ให้ได้ชมกัน ซึ่งเจ้าตัวสมุนไพรนั้นต่างก็มีความเปลี่ยนแปลงในแบบของตัวมันที่อาจคล้ายหรือไม่คล้ายกันก็เป็นได้ ดังนั้นในครั้งนี้ทางเราจะนำบทความดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรมาให้ศึกษากันครับ ซึ่งเจ้าตัวสมุนไพรนั้นต่างก็มีความแตกต่างในแบบของตัวมันที่อาจคล้ายหรือไม่คล้ายกันก็เป็นได้ ดังนั้นในโอกาสนี้ทางเราจะนำบทความดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรมาให้ศึกษากันครับ         ชื่อสมุนไพร น้ำใจใคร     ชื่ออื่นๆ กระเดาะ(สงขลา)

  • นางจุ่ม สมุนไพรสรรพคุณชั้นเลิศ ปกป้องรักษาตับโดยเฉพาะ !! นางจุ่ม นางจุ่มสมุนไพรเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดพืชอีกชนิดหนึ่งที่ชิ้นส่วนต่างๆสามารถนำไปใช้ทำสิ่งดีๆได้อย่างแปลกใหม่เลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะในแดนสยามของเราเรียกได้ว่าน่าภูมิใจมากสำหรับการที่มีสมุนไพรอยู่อย่างเยอะมากดังนั้นเราก็ควรจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรให้นำไปใช้มากขึ้นก็ยังดี เพราะสามารถนำไปประกอบอาชีพ ทำการรักษา หรือแนะนำคนอื่นๆได้อย่างไม่ยากนัก แต่หากอาการไม่ดีนัก ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอๆนะครับ เพราะถึงเรามีความรู้ที่มากขนาดไหน ก็อาจผิดพลาดได้ ซึ่งทางเราก็ได้นำบทความเกี่ยวกับสมุนไพรมาให้ชมกัน ต้องออกตัวแรงๆก่อนว่าทางเราก็นำมาจากตำรา หรือเว็ปไซค์อื่นๆ มิได้มีความรู้ในด้านนี้อย่างถ่องแท้ยังไงก็อ่านเป็นความรู้ประกอบไว้ก็ยังดีครับ เป็นอย่างไหร่กันบ้างครับ ก่อนอื่นขอสวัสดีครับทางเราKasetfresh.comในวันนี้ทางเราได้นำบทความเกี่ยวกับสมุนไพรหายากมาให้ได้ชมกันแล้วครับเพราะในทุกวันนี้คนหลงลืมสมุนไพรไปบ้างแล้วทำให้เราอยากจะนำสมุนไพรมาเผยแพร่ให้ได้ชมกัน ซึ่งเจ้าตัวสมุนไพรนั้นต่างก็มีความเปลี่ยนแปลงในแบบของตัวมันที่อาจคล้ายหรือไม่คล้ายกันก็เป็นได้ ดังนั้นในครั้งนี้ทางเราจะนำบทความดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรมาให้วิจารณ์กันครับ ซึ่งเจ้าตัวสมุนไพรนั้นต่างก็มีความแปลกในแบบของตัวมันที่อาจคล้ายหรือไม่คล้ายกันก็เป็นได้ ดังนั้นในครั้งนี้ทางเราจะนำบทความดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรมาให้อ่านกันครับ         ชื่อสมุนไพร นางจุ่ม     ชื่ออื่นๆ นางชุ่ม

  • นมวัว สมุนไพรชั้นเลิศ สรรพคุณเด่นด้านบำรุงกำลังวังชา !! นมวัว นมวัวสมุนไพรเปรียบเสมือนได้ว่าเป็นสุดยอดพืชอีกชนิดหนึ่งที่ทุกส่วนสามารถนำไปใช้ทำสิ่งใหม่ๆได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะในดินแดนไทยของเราเรียกได้ว่าโชคดีมากสำหรับการที่มีสมุนไพรอยู่อย่างมากดังนั้นเราก็ควรจะมีนำไปใช้งานเกี่ยวกับสมุนไพรให้เยอะขึ้นก็ยังดี เพราะสามารถนำไปประกอบอาชีพ ทำการรักษา หรือแนะนำคนอื่นๆได้อย่างไม่ยากนัก แต่หากเป็นโรคร้ายแรง ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอๆนะครับ เพราะถึงเรามีความรู้ที่มากขนาดไหน ก็อาจผิดพลาดได้ ซึ่งทางเราก็ได้นำบทความเกี่ยวกับสมุนไพรมาให้ชมกัน ต้องออกตัวแรงๆก่อนว่าทางเราก็นำมาจากตำรา หรือเว็ปไซค์อื่นๆ มิได้มีความรู้ในด้านนี้อย่างถ่องแท้ยังไงก็อ่านเป็นความรู้ประกอบไว้ก็ยังดีครับ เป็นอย่างไหร่กันบ้างครับ ก่อนอื่นขอสวัสดีครับทางเราเกษตรสดใหม่ในวันนี้ทางเราได้นำบทความเกี่ยวกับสมุนไพรแปลกๆมาให้ได้ชมกันแล้วครับเพราะในทุกวันนี้หลายๆท่านอาจไม่สนใจสมุนไพรแล้วทำให้เราอยากจะนำสมุนไพรมาเผยแพร่ให้ได้ชมกัน ซึ่งเจ้าตัวสมุนไพรนั้นต่างก็มีความเปลี่ยนแปลงในแบบของตัวมันที่อาจคล้ายหรือไม่คล้ายกันก็เป็นได้ ดังนั้นในครั้งนี้ทางเราจะนำบทความดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรมาให้วิจารณ์กันครับ ซึ่งเจ้าตัวสมุนไพรนั้นต่างก็มีความคล้ายกันในแบบของตัวมันที่อาจคล้ายหรือไม่คล้ายกันก็เป็นได้ ดังนั้นในวันดีๆแบบนี้ทางเราจะนำบทความดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรมาให้ศึกษากันครับ         ชื่อสมุนไพร นมวัว     ชื่ออื่นๆ มะไฟแรด,

  • ตะไคร้ พืชพื้นบ้านที่สร้างรายได้สู่ระดับโลก ส่งออก ขายดีนัก! ตะไคร้ หนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ชาวเกษตรไทยมาอย่างช้านาน ก็เพราะว่าตะไคร้นั่นมีความสามารถอักหลากหลาย เริ่มจากที่เรานำมาทำเป็นอาหาร เป็นเครื่องปรุง เครื่องดื่มดับกระหาย ไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถทำเป็นยารักษาโรค หรือแม้กระทั่งการสกัดน้ำมันหอมระเหยมาเป็นสารไล่ยุงไล่แมลงก็สามารถทำได้เช่นกัน ทำให้ความต้องการตะไคร้ในตลาดบ้านเรามีราคาเป็นกราฟพุ่งอยู่เสมอ ดังนั้นใครอยากจะปลูกตะไคร้มาสร้างรายได้เสริมกันละก็สามารถทำได้ไม่ยากเลยครับ เทคนิคการปลูกตะไคร้ การเตรียมดิน ตะไคร้ชอบดินร่วนซุย ให้ไถพลิกดินและไถพรวนลึกประมาณ 0.5 เมตร แล้วทำหลุม แต่ละหลุมห่างกันประมาณ 0.5 เมตร ลงต้นพันธุ์หลุมละ 3 ต้น กลบดินพอมิดรากตะไคร้สัก 10 เซนติเมตร ปลูกใหม่ให้รดน้ำทุกวัน แต่ระวังอย่าให้น้ำเข้าไส้ตะไคร้ เวลาลดให้ลดทีโคนต้นตะไคร้เท่านั้น มิฉะนั้นต้นตะไคร้จะเน่า

5 อันดับข่าว HOT